Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: khôi phục và tái tạo chức năng hệ sinh thái

      Là loài cỏ biển nổi trội ở bờ Tây Hoa Kỳ, cỏ lươn hỗ trợ một loạt các chức năng và dịch vụ hệ sinh thái, khiến việc bảo tồn và phục hồi chúng trở thành ưu tiên hàng đầu của khu vực.