21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: không đạt tiêu chuẩn

      Tất cả 160 mẫu nước giếng khoan mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM lấy để kiểm nghiệm trong năm 2021 đều không đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế đưa ra.