Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: không xử phạt ô tô quá hạn đăng kiểm vì covid19

      Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có đề xuất không xử phạt đối với những ô tô quá hạn đăng kiểm từ 1 - 3 tháng, khi những xe này trên đường đi đăng kiểm.