21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: khung giá đất

   Theo nhận định của Savills Việt Nam, không chỉ Việt Nam, giá trị thị trường, đặc biệt trong đền bù đất đai, là một vấn đề nhạy cảm trên toàn cầu.
   Việc bỏ khung giá đất hiện đang thu hút nhiều ý kiến khác nhau. Theo các chuyên gia, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã bỏ khung giá đất và chuyển sang xác định giá đất phù hợp với thị trường.
   Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết, việc phân cấp, giao trách nhiệm và thẩm quyền cho cấp tỉnh ban hành “bảng giá đất và định giá đất cụ thể” và Chính phủ vẫn giữ thẩm quyền quản lý, kiểm tra, giám sát là hợp lý.
   Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, không ai được can thiệp vào định giá đất. Thị trường sẽ xác định giá đất nhưng Nhà nước can thiệp để giá đất sao cho hợp lý.
   Theo Nghị định Nghị định số 49/2022/NĐ-CP, có 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng từ 12/9.
   Theo Nghị định số 49/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, sẽ có 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.
   Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, quá trình thực hiện thời gian qua cho thấy khung giá đất không theo kịp biến động giá đất trong thực tế, chưa điều chỉnh kịp thời, biên độ quá rộng. Do đó, việc bỏ khung giá đất nhằm hoàn thiện cơ chế định giá đất.