Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: khủng hoảng đa dạng sinh học

   Các tổ chức môi trường đang kêu gọi các quốc gia giàu có tăng cường tài trợ cho việc bảo tồn đa dạng sinh học ở các nước đang phát triển, góp phần giải quyết những tác động tiêu cực do thương mại quốc tế gây ra.
   Biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh và ngày càng trở nên khốc liệt hơn, thế giới đang trong cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học, các loài thực vật cũng đang bị suy giảm nghiêm trọng. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia hành động nhằm “bảo tồn và bảo vệ thiên nhiên cũng như các dịch vụ thiết yếu của thiên nhiên đối với con người”.