Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa

      Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa tháng 1 năm 2024 đạt gần 30 tỷ USD tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy tình hình thương mại có sự khởi sắc rõ rệt trong nửa tháng đầu năm.