Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: kinh doanh homestay tại chung cư

      Việc đưa các căn hộ với mục đích xây dựng để ở trong chung cư thành cơ sở kinh doanh homestay là không đúng với bản chất của loại hình kinh doanh này được quy định trong Luật Du lịch. Đây cũng chính là vấn đề mà condotel đang mắc phải.