Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: kinh tế việt nam đã phục hồi nhanh

      Việt Nam đang được đánh giá là một điạ chỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, là địa điểm đến của làn sóng dịch chuyển đầu tư. Việt Nam đứng thứ 5 trong số 35 quốc gia châu Á về độ mở của nền kinh tế.