Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: lâm đòng xử phạt phá rừng

      Ngày 21/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối hàng loạt cá nhân có hành vi phá, chiếm rừng phòng hộ, rừng sản xuất trái pháp luật với tổng số tiền phạt hơn 400 triệu đồng.