Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: lãnh đạo nhnn

      Lãnh đạo NHNN cho biết, thị trường BĐS hiện vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có nhiều tồn tại, vướng mắc kéo dài.