Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: lợi thế trong việc phát triển năng lượng tái tạo

      Với nhiều lợi thế từ điều kiện thiên nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được nhận định sẽ trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia.