Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: masan group và lời hứa về môi trường

      "Trong sản xuất, kinh doanh rất khó tránh rủi ro nói chung và rủi ro về tác động môi trường nói riêng. Masan cũng không ngoại lệ" - GS.TS Hoàng Xuân Cơ nhận định.