21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: miễn phí môn bài

      Theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài trong vòng 3 năm.