Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: mô hình ngôi nhà xanh

      Mô hình “Ngôi nhà xanh” đã tạo ra vòng đời cho rác có giá trị thấp từ việc phân loại đến tái chế thành sản phẩm có giá trị sử dụng trong cuộc sống, vừa giúp hình thành thói quen trong việc phân loại và hạn chế phát thải rác thải hằng ngày ra môi trường.