ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: mùa đông lạnh

      Các đợt rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021- 2022 có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ giữa tháng 12/2021 đến tháng 2/2022.