Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: mua lớn lại cần thơ và hậu giang

      Khoảng 13 giờ ngày 27/7, mưa lớn kèm dông lốc quét qua Hậu Giang, Cần Thơ làm sập, tốc mái nhiều ngôi nhà, làm đổ nhiều cây xanh, ước thiệt hại hàng tỉ đồng.