Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: mỹ bảo vệ rừng amazon

      Ý thức rằng biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt, nhất là nạn phá rừng tại Amazon không ngừng tăng, Mỹ đã đưa ra hiêp ước để bảo vệ rừng Amazon và chống biến đổi khí hậu.