21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: nam phương energy

   Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nam Phương (Nam Phương Energy) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.
   Được biết, Nam Phương Energy lại tiếp tục chìm trong thua lỗ tới 205 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2023, sắp bắt kịp khoản lỗ của cả năm 2022.