ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ngân hàng trung ương trên thế giới

      Trong bối cảnh lãi suất ở nhiều quốc gia tăng cao vì lạm phát, tại Việt Nam, lãi suất huy động 12 tháng bình quân, theo thống kê của Chứng khoán Bảo Việt, đã tăng thêm 0,29 điểm % so với cùng kỳ, lên mức bình quân là 5,85%/năm.