Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: ngày đại dương thế giới

   Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có rất nhiều chương trình, hành động thiết thực bảo vệ môi trường biển.
   Ngày Đại dương thế giới (ngày 8/6) được Liên hợp quốc thông qua sẽ là cơ hội để giới thiệu những ý tưởng bảo tồn; thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương.
   “Đại dương: Sự sống và sinh kế" là chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay, thông điệp này làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với những hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái Đất.