21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: ngày đại dương thế giới

   Với chủ đề "Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương", LHQ kêu gọi các quốc gia, tổ chức cùng đánh thức những hiểu biết về đại dương; nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương.
   Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1-8/6) với chủ đề: “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.
   Ngày 4/6, tại Nghệ An, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ phát động “Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tạo thêm nhiều hành động thực tiễn có sức lan tỏa để nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
   Nhân Ngày Đại dương thế giới - "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi", Bộ TN&MT phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1 - 8/6) năm 2023 với chủ đề “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo".
   Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có rất nhiều chương trình, hành động thiết thực bảo vệ môi trường biển.
   Ngày Đại dương thế giới (ngày 8/6) được Liên hợp quốc thông qua sẽ là cơ hội để giới thiệu những ý tưởng bảo tồn; thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương.
   “Đại dương: Sự sống và sinh kế" là chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay, thông điệp này làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với những hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái Đất.