Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nghị định 45/2022/nđ-cp

      Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định, khi triển khai xây dựng hoặc vận hành chính thức có vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, bị xử phạt ra sao?