Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ngư dân

      UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định về việc trích từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg hơn 21,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa.