21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: nguồn điện gió việt nam

   Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá là có tiềm năng điện gió lớn. Ngành điện gió Việt Nam đang ngày càng phát triển, thể hiện qua nhiều con số ấn tượng. Cần đưa ra các biện pháp hợp lý, thúc đẩy khai thác điện gió tại Việt Nam.
   Cơ chế giá cố định khuyến khích với điện gió, điện mặt trời đã tạo động lực thúc đẩy phát triển một lượng lớn công suất điện mặt trời và điện gió, tạo tiền đề cho việc ngày càng tăng cao tỉ lệ năng lượng tái cạo trong cơ cấu nguồn điện của Việt Nam.