21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nguồn tiền ngân sách nhà nước

      Gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm với quy mô 40.000 tỷ đồng nhưng đến nay mới giải ngân được 4.300 tỷ đồng và số tiền hỗ trợ lãi suất tính đến cuối tháng Tám khoảng 13,5 tỷ đồng.