21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nguy cơ lũ lụt tại hy lạp

      Mới đây, Giáo sư địa mạo và hệ thống thông tin địa lý Niki Evelpidou từ một trường đại học ở Hy Lạp đã cảnh báo nguy cơ lũ lụt ở các khu vực từng bị cháy rừng.