Giải golf

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: nhà máy điện rác khánh hoà

   Các địa phương đang dần triển khai đồng bộ việc phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chú trọng hợp tác hiệu quả về quản lý chất thải, đầu tư công nghệ đốt rác phát điện.
   Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện, hỗ trợ nhà đầu tư để dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa sớm được triển khai, góp phần giải quyết vấn đề về môi trường.