Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: nhà máy xử lý rác thải tập trung

   Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, đến cuối tháng 3 trên địa bàn Hải Dương đã có 4 nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung.
   Tỉnh Bình Phước đang ưu tiên mời gọi đầu tư dự án các khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú.