Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nhân viên bảo vệ rừng

      Ông Nguyễn Canh Tuất bị phát hiện giấu 155 khúc gỗ trái phép. Điều đáng buồn là ông Tuất không phải ai khác mà lại là nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng Sơn Hội thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa. Người có trách nhiệm bảo vệ rừng lại đi tham gia vào công việc...phá rừng?