ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nhiều loài sinh vật mới xuất hiện

      Các nhà khoa học cảnh báo rằng, sau những biến đổi mạnh về khí hậu trước đó, tỉ lệ tuyệt chủng đang gia tăng đáng kể và ước tính cao hơn 1.000 lần so với mức trước khi hoạt động của con người tác động vào Trái Đất hồi thế kỷ trước. Bên cạnh đó, các hệ sinh thái, mạng lưới thức ăn đã phải mất hàng triệu năm để hồi phục và điều này liên quan đến sự xuất hiện của nhiều loài sinh vật hoàn toàn mới.