Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: ô nhiễm ánh sáng

   Trong một nghiên cứu toàn cầu về đêm Global at night do Hiệp hội Năng lượng Việt Nam thực hiện mới đây cho biết, ô nhiễm ánh sáng đang gây ra ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, đặc biệt là với các loài động vật trên Trái đất.
   Con số trên chỉ bao gồm ánh sáng nhìn thấy qua vệ tinh và các nhà khoa học ước tính mức tăng thực sự có thể cao hơn đáng kể - lên đến 270% trên toàn cầu và 400% ở một số khu vực.