21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ô nhiễm bờ biển

      Sốc: Ở ngoài khơi bờ biển Canada, một tài chở đến 52.000 kg hóa chất đã bốc cháy và phát tán khí độc! Vụ việc đang được giải quyết như thế nào?