Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ô nhiễm không khí do cháy rừng

      Bang New York (Mỹ) vừa đưa ra khuyến cáo về chất lượng không khí do làn khói xám từ các vụ cháy rừng đang hoành hành ở miền Tây nước Mỹ và Canada.