21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: ô nhiễm tầng ozone

   Hội thảo Kiểm soát hải quan đối với xuất, nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ozone theo Nghị định thư Montreal giúp nâng cao hiểu biết về hệ thống pháp luật về quản lý các chất được kiểm soát, công tác hậu kiểm hàng hóa đối với các chất HCFC.
   Con số này nghe có vẻ không nhiều, nhưng các chuyên gia cho biết mức độ giảm thiểu này đáng nhẽ ra có thể mất ít nhất 15 năm để đạt được. Thế mà chúng ta đã đạt được chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn biết là vì điều gì rồi chứ?