ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ông nguyễn thanh liêm

      Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa quyết định điều động Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Mê Linh nhiệm kỳ 2020-2025.