ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: phân bón thân thiện môi trường

      Nhựa đã làm “điên đảo” thế giới trong nhiều thế kỉ qua. Vì vậy, trong quy trình mới thân thiện với môi trường hơn, nhựa sản xuất bằng cách sử dụng sinh khối (nhựa sinh học), được tái chế hóa học trở lại thành phân bón.