Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: pháp luật về môi trường

   Nhằm tăng cường việc giám sát thực thi pháp luật về môi trường tại địa phương, Trung tâm Môi trường và Tài nguyên sinh học Nghệ An đã tổ chức chương trình tập huấn cho các tổ chức xã hội dân sự trên địa bàn 2 xã Châu Đình và Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.
   Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường.