Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: phát triển bền vững kon tum

      Trước việc Dự án bãi xử lý rác thải huyện Đắk Tô có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo cần sớm xử dứt điểm những tồn tại liên quan dự án này.