Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

   Trước bối cảnh hội nhập toàn cầu, sự thay đổi về hành vi và nhận thức của xã hội đối với các vấn đề về môi trường đã tạo ra áp lực và động lực cho doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi trường.
   Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và dự thảo Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học là 2 Quy hoạch rất quan trọng trong việc đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
   Đó là ý kiến của GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Môi trường, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.