Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: phát triển năng lượng tái tạo

   Phát triển năng lượng quốc gia trong đó có năng lượng điện có ý nghĩa quyết định cho tăng trưởng và phát triển bền vững đất nước. Theo các chuyên gia, rào cản lớn nhất của sự phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay là rào cản cơ chế chính sách.
   Theo ĐBQH khóa XIV Thái Trường Giang, tuyệt đối không làm dự án điện mặt trời nếu gây mất diện tích rừng. Các dự án điện gió chỉ sử dụng một phần đất rừng cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cấp phép.
   Với nhiều lợi thế từ điều kiện thiên nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được nhận định sẽ trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia.
   Theo bộ phận nghiên cứu thị trường của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, chỉ riêng sản lượng điện mặt trời của Việt Nam năm 2020 đã đạt 16.640 MW, chiếm 24% tổng cơ cấu năng lượng cả nước.
   Ngày 1/6, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) đã gửi Thư kiến nghị, góp ý cho dự thảo Quy hoạch điện Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) đến Chính phủ.
   Trong giai đoạn 2021-2025, hệ thống điện Việt Nam sẽ tiếp tục phải cắt giảm vì sự gia tăng đột biến của các loại hình năng lượng tái tạo sẽ làm gia tăng hiện tượng nghẽn mạch, tiết giảm năng lượng tái tạo trên hệ thống điện.
   Việt Nam tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất nhằm thu hút vốn đầu tư của toàn xã hội, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào ngành năng lượng.
   Trong năm 2020, sản lượng điện từ năng lượng tái tạo trên toàn cầu là khoảng 280 GW. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1999, tương đương tổng sản lượng điện của 10 nước thành viên ASEAN.