Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: phát triển nhiên liệu máy bay làm từ dầu cọ

      Phát triển nhiên liệu máy bay làm từ dầu cọ sẽ góp phần giảm thiểu lượng khí thải carbon, mở ra hướng đi mới thân thiện hơn với môi trường cho ngành vận tải hàng không.