Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: phương tiện giao thông

   Sau thành công khi áp dụng nâng quy chuẩn kỹ thuật khí thải ô tô, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật khí thải mức 4 (tương đương Euro 4) đối với phương tiện mô tô, xe gắn máy nhằm hạn chế ô nhiễm không khí.
   Hạn chế phát thải giao thông là mảnh ghép quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Quốc hội đã thông qua Luật BVMT 2020, trong đó yêu cầu ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông.
   Bộ GTVT sẽ tiến hành đánh giá việc triển khai xây dựng, thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
   Bộ TN&MT vừa gửi Công văn số 1993/BTNMT-TCMT gửi các Bộ đề nghị báo cáo việc triển khai thực hiện các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.