21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: quá hạn gplx

      Hiện nay nhiều địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, lái xe của nhiều doanh nghiệp không thể đi cấp, đổi giấy phép lái xe nên đã bị quá hạn. Do đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề xuất giải pháp "gỡ khó" cho lái xe.