21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: quét mã qr code

      Quét mã QR code cần trở thành một thói quen của người dân trong trạng thái cuộc sống bình thường mới. Việc làm này có thể giúp tìm kiếm triệt để những nơi F0 đã đến và phát hiện đầy đủ những F1 tiếp xúc với F0.