21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: quốc gia thải rác nhựa ra đại dương

      Nhựa là vật liệu hữu dụng trong cuộc sống, với nhiều tính năng xã hội nổi trội. Thế nhưng rác thải nhựa lại là một trong những quan ngại lớn nhất về môi trường mà nhân loại phải đối mặt trong thế kỉ 21. Vậy đâu là những nước thải rác nhựa nhiều nhất ra đại dương?