ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: quy định khung giá nước sạch

   Giá nước sạch ở Hà Nội dự kiến tăng trung bình hơn 15.000 đồng với mỗi hộ gia đình.
   Theo quy định mới, khung giá nước sạch ở đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 giá tối thiểu là 3.500 đồng/m3 và giá tối đa là 18.000 đồng/m3.