Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: quỹ môi trường

   Sáng 24/11, tại Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công cụ kinh tế bảo vệ môi trường”, PGS.TS Lưu Đức Hải đã có bài báo trình bày tổng quan đặc điểm và phân loại các công cụ kinh tế bảo vệ môi trường.
   Thông tin từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho biết, Quỹ Môi trường Thế giới Pháp (FFEM) vừa cấp một khoản viện trợ không hoàn lại 1,2 triệu euro cho dự án quản lý tổng hợp các vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và vùng cửa sông Hải Phòng.