21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: rác thải thực phẩm tại việt nam

      8,8 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí, tương đương 3,9 tỉ USD, khoảng 2% GDP của Việt Nam tạo nên nhiều 'điểm nóng ô nhiễm' do tích tụ rác thải thực phẩm.