Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: rêu xanh

      Máy lọc không khí bằng rêu có thể giảm tình trạng ô nhiễm bụi mịn trong khu vực xung quanh tới 53%. Thiết bị này lọc 3.500 m3 không khí mỗi giờ, tương ứng với lượng không khí hít thở mỗi giờ của khoảng 7.000 người.