21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: rùa hiếm việt nam nguy cơ tuyệt chủng

      Rùa Trung bộ là loài đặc hữu, chỉ sống trong một số vùng đất ngập nước tại vùng đất thấp ở miền Trung của Việt Nam. Loài rùa này hiện đang đối diện với nguy cơ biến mất khỏi môi trường tự nhiên.