Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: rừng quốc gia

   UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt phương án quản lý bền vững Vườn quốc gia Pù Mát giai đoạn 2022-2030 với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng.
   Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đã báo cáo với UBND tỉnh về mức độ thiệt hại rừng do cơn mưa, kèm theo dông, lốc xoáy mạnh vào chiều 5/5 khiến nhiều cây bị bật gốc, ngã đổ trong phạm vi đơn vị quản lý.